Çocuk Yazını projemiz, kitap tanıtım sayfalarının, yayınevi reklam metinlerinin, okur ve anne bloglarının, “çok beğendim, çok güzel kitap” diyen ama kitabın niçin güzel olduğunu derinlemesine izah etmeyen klişe metinlerinin aksine; çocuk yazınındaki “eleştiri” ihtiyacını hatırlatmak üzere doğdu. Amacımız, Türkçe edebiyatın içinde özerk bir alan olarak önemli yer tutan ve nitelikli eserlere sahip “çocuk yazını”na tıpkı yetişkin metinleri gibi eleştirel, tarafsız ve akademik perspektiften yaklaşmak.


Çocuk yazınının edebi niteliğini tartışmaya açmak “eleştiri” ile mümkün. Her ay yayımlanan çocuk yazını kitaplarının ve bu kitapların ulaştığı çocuk okurların sayısının yüz binlere ulaştığı düşünüldüğünde çocuk yazınında çağdaş Türkçe yetişkin edebiyatının duyduğu “eleştiri” ihtiyacından çok daha büyük bir yoksunluk ve boşluk göze çarpar.


İşte Çocuk Yazını projesi ile bu derin boşluğu doldurmaya talibiz!


Anlatı düzlemindeki türsel çeşitliliği de kapsayabilmesi için biz bu metinlere “çocuk edebiyatı” yerine “çocuk yazını” tasnifiyle yaklaşmayı daha uygun görüyoruz. Bu bağlamda Çocuk Yazını anlatımda 0-16 yaş okuru hedefleyen, hikâye, roman, şiir, tiyatro, söyleşi, biyografi, dizi, çizgi dizi, çizgi roman, film, animasyon filmi türlerinde yazılmış/yayımlanmış her tür metni yazar, yayınevi ve her tür ideolojiden bağımsız olarak incelediğimiz eleştirel metinler kaleme almaktadır. Bize göre “çocuklar için” yayımlanmış her tür metin çocuk yazını ile bağdaştırılabilir. Bu noktada incelediğimiz metinlerde tek kıstasımız anlatımında “çocuğa görelik” ilkesine uygunluğudur.


Tıpkı bir süreli yayın gibi belirli zaman dilimleri içerisinde sitemizin “Dosya”, “Kritik”, “SineMAsal” ve “Söyleşi” bölümlerimizde eleştirel makale ve videolarla alana katkı sağladığımız yayınlar bu yoldaki adımlarımızı sağlamlaştırıyor.


Biz bu alanda çalışmanın ve daha çok yazmanın öneminin farkındayız. Hedefimiz akademide de bu alanın ihtiyacına ilişkin farkındalık yaratmak ve Türkiye’de bu alanda kürsülerinin açılması ve yaygınlaşması ihtiyacına dikkatleri çekmek.


Çocuklar için yazılıp çizilmiş her şeyin önemi konusunda sizleri de hassasiyet kazanmaya davet ediyoruz.


Çocuk Yazını Ekibi