Dosya : Engellilik

Dosya

Karanlıkta Görebiliyorum’da Çifte Kazanç: Empati ve Yüzleşme

İnsanın kendini diğer insanlara göre konumlandırdığını düşündüğümüz noktada, kendinden başkası ya da kendi gibi olanlardan başkası “ötekidir”.

Dosya

İçimdeki Müzik: Teknolojik Aygıtıyla Benliğini Bulmaya Çalışan Bir Engelli Anlatısı

İçimdeki Müzik romanı, ben anlatıcı yoluyla çizdiği engelli portresiyle sahici bir ton yakalamıştır. Başkarakterin edindiği bilgisayar yoluyla zihnini dışa vurarak öz saygısını daha da geliştirip “itaatkâr” bir bedene eriştiğini söyleyebiliriz.

Dosya

Parmak Uçları’nı Kalıplaşmış Engelli Anlatılarından Ayıran

Seran Demiral’ın 2014 yılında okurla buluşan Parmak Uçları isimli gençlik romanı, çocuk edebiyatımızda engelliliğe dair kaleme alınmış sayılı eserden biridir.

Dosya

Anlatının Merkezinde Ne Olmalı? Aksak Ali ile Şuşu, Can ve Dörtteker Karşılaştırması

Aynı konudan bahsetmenin sayısız farklı yolu var; edebiyatın büyüsü de buradadır. Ancak söz konusu engellilik olduğunda farklı ve edebî olanı yakalamak zorlaşıyor.

Dosya

Alternatif Bir Engelli Anlatısı: Farklı Ama Aynı

Feridun Oral, hem yazarı hem de çizeri olduğu eserlerinden biri olan Farklı Ama Aynı’da, “sürüdeki diğer yavrulardan biraz farklı doğan” bir oğlağın yaşantısını -doğumundan anneliğine kadar- konu edinir.