Dosya : Hassas Konular

Dosya

Psikolojik ve Fiziksel İstismarın Bir örneği olarak Buz Bebekler

Buz Bebekler, çocuk kitapları ve radyo tiyatroları ile tanınan yazar Miyase Sertbarut’un 2014 yılında yayımlanan öykü kitabıdır. Kitap on üç yaşındaki bir genç kızın, Ece’nin günlüğüdür.

Dosya

Baba Figürü Üzerine Bir Anlatı: Yeşil Kertenkele

Yeşil Kertenkele’nin başkahramanı İbrahim, anlatıcı tarafından okurun karşısına ilk kez hikâyenin de açılış sahnesi olan gecenin sabaha yakın bir zaman diliminde çıkartılır.

Dosya

Atatürk Şiirleri Performatif Metinlere Mi Dönüşüyor?: “Atatürk Çocukları Marşı”

Ritüellerde, sanatsal etkinliklerde veya günlük yaşamda, insanların eğitilmesi ve prova etmesi/yinelemesi için düzenlenmiş davranışlar olarak görülürler. Ve her performansın mutlak bir hikâyesi vardır (Schechner 28-9).

Dosya

Çocuk Edebiyatında Hangi “Öteki”?

Damgalanan bireye daha az değer verilir, toplumda varlığı pek istenmez hatta insan gibi algılanmaz.

Dosya

İstismarın Dört Yüzü

Çocuk istismarı kabul gören dört başlık altında incelenir. Bunlar: Fiziksel istismar, duygusal istismar, cinsel istismar ve ihmaldir.

Dosya

Ufaklık ve Canavar’da Çocuk-Ebeveyn İlişkilerinin Ters Yüz Edilişi

Uçan Balık Yayınları’ndan çıkan Marcus Sauermann’ın yazdığı, Uwe Heidschotter’ın resimlediği Ufaklık ve Canavar,  bir “empati ve rol karmaşası” örneğidir.  

Dosya

Zezé’nin Kalbine Övgüdür: Şeker Portakalı’nda Sevmek

Özgün dilinde ilk kez 1968 yılında Brezilya’da yayımlanan, 1983’te ise Türkçede karşılık bulan Şeker Portakalı, aslında bir çocuk kitabı değildir.