Elif Emiroğlu

Dosya

Vulnus, Vitiligo veyahut Lekeli ve Diğerleri

Geçirgen sınırlar özne ile ötekinin konumlarıyla, öznenin öteki karşısında nasıl konumlandığıyla ve öznenin ötekinin (belki de egemen söylemin/öznenin) fikirlerine ne derece yakın durduğu ve önem atfettiğiyle ilgilidir.

Dosya

Başka Bir Sesin Tınısına Bürünmek: Uzaktan Kumandalı Kız

James Tiptree Jr. tarafından 1973 yılında kaleme alınan Uzaktan Kumandalı Kız reklamın yasaklandığı bir dünyada reklamın nasıl yeniden “yer altından” üretildiğini anlatan bir distopyadır.

Kritik

Farklılıklar Şöleni Olarak Süper Çocuklar Serisi

Seri okurunu, “Farklılık nedir?”, “Farklılık uzaklarda mıdır yoksa öznenin içinde mi yer alır?”, “Farklılık çok sıradan ama özel de olamaz mı?” gibi soruları düşünmeye davet eder ve gerçek hayattaki farklılıklara karşı tutumunu/konumunu sorgulatır.

Dosya

Karanlıkta Görebiliyorum’da Çifte Kazanç: Empati ve Yüzleşme

İnsanın kendini diğer insanlara göre konumlandırdığını düşündüğümüz noktada, kendinden başkası ya da kendi gibi olanlardan başkası “ötekidir”.

Kritik

Jacominus Gainsborough’un Paha Biçilemez Anları ve Küçük Bir Devriliş

“Sorun odaklı çocuk edebiyatı” bir çatı kavram olarak içine her tür sorunu alabilen geniş bir yapıya işaret eder.