Adnan Saraçoğlu: "Eskinin vazını sevmeyenler sofistike vazlar icat etmek için debelenip duruyorlar"Çocuk Yazını | 01.11.2018

Ortaçağ’da kanonizasyonu büyük ölçüde tamamlanmış Doğu masallarında ve 19. yüzyıldaki ulusal dil ve kültür eksenli derlenmiş Avrupa masallarında aristokrasiden kolay kolay kaçamıyoruz. Köylü ve soylunun bir araya gelmesi, zengin ile fakirin tüm bariy...

Ayşe Yazar: "Hayatın içinde ideoloji daima olduğuna göre ideolojisiz masal mümkün görünmüyor"Çocuk Yazını | 01.11.2018

Masallarda mayalanmış olaylar anlatılır; onun hamuru dil, mayası zamandır. Kıvamı tutturmak ise anlatıcının maharetine bağlıdır. Kadim zamanlardan beri masal anlatıcılarında ağırlık kadın anlatıcılarda. Masal anlatıcılığının popülerleşmesinde, kadını...

Ayşegül Dede: "Masal muhteşem bir iletişim şekli"Çocuk Yazını | 01.11.2018

Eğer toplumda bir sıkıntı, bir dert varsa bu doğrultuda ihtiyaçlar ortaya çıkar. Dijitalleşme ve internet bağımlılığı ‘sosyal iletişim’ alanında geliştirmemiz gereken ihtiyaçları doğurdu. Hikâye anlatıcılığına bu sebeple talep arttı. Ayrıca masalları...

Aytül Akal: "Eğer masal çocuklar içinse, sonu tatlı bitmeli"Çocuk Yazını | 01.11.2018

Eğer masal çocuklar içinse, sonu tatlı bitmeli. Bırakın hiç olmazsa çocukluklarında mutlu yaşasınlar. Onların yaşam sevinçlerini ellerinden almak da ne oluyor? Zamanı gelince, gerçeklerle yüzleşecekler nasıl olsa. Hayal kurmalarına fırsat bırakmadan ...

Doğukan İşler: "Bir şeylerin popüler olması, hem iyidir hem kötü"Çocuk Yazını | 01.11.2018

Sadece masallar için değil, aslında tüm anlatı türlerinin olmazsa olmazı; daha doğrusu, “o” olduğu zaman “olduğu” bir şey var, fakat nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Hangi yazardı hatırlamıyorum ama şöyle diyordu, kabaca: “Bir kitabı okuyup bitirdiğin...

Fatma İşler: "Hakikat görünür değil işitilir bir şey kanımca"Çocuk Yazını | 01.11.2018

Masallarda genellikle zalim bir krala, kötü kalpli bir cadıya, insanlara eziyet eden bir ejderhaya yani iktidara başkaldırı mevcuttur. Bu bakımdan çoğu masal ideolojik sayılabilir. Eğer insanlık tarihinin en başından beri mevcut olan iyi ve kötünün m...

Filiz Özdem: "Popüler olan her şey hâliyle insana itici geliyor"Çocuk Yazını | 01.11.2018

Popüler olan her şey hâliyle insana itici geliyor. Hele bu masal anlatıcılığının yetişkinlere yönelik çalışmaları bana hayli tuhaf ve zorlama geliyor. Ama belki de yetişkinler için bir sosyalleşme ihtiyacıdır, bilemiyorum. Bunun dışında, çocuklara yö...

Melike Günyüz: "İdeolojiyi bir kişinin hayatı anlamlandırması olarak görüyorum"Çocuk Yazını | 01.11.2018

İdeolojiyi ben bir kişinin hayatı anlamlandırması olarak görüyorum. Hâl böyle olunca da ideolojisiz bir metnin olabileceğini düşünmüyorum. Kendimizi ifade ettiğimiz her cümle, her metin bir ideoloji barındırır. Bu ideolojinin görünür olma seviyesi as...

Nazlı Çevik Azazi: "Masallar anlatıcısından bağımsız düşünülemez"Çocuk Yazını | 01.11.2018

Masalların yeniden yazımına karşı değilim. Hatta bunun gerekli olduğunu da düşünüyorum. Çünkü her yeniden yazım esasında kendi çağının ihtiyaçlarına cevap verme çabasıdır. Yani masalın anlatıldığı çağın suretine bürünmesi, yeniden yorumlanması önemli...

Nurten Ceceli Alkan: "Masalların izlenmesi değil dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum"Çocuk Yazını | 01.11.2018

Yarım yüzyıldan uzun bir süredir  insanlık birbirinin anlattığını dinlemek yerine  ekran başında başkalarının hayatını izlemeyi tercih ediyor. Bu ise her gün birbirimizden biraz daha uzaklaşmamıza , farklı sosyal ve duygusal problemlerin ortaya çıkma...

Sezai Ozan Zeybek: "Masallar bugün de seyahatine devam edecek elbette"Çocuk Yazını | 01.11.2018

İnsanın yüreğini sızlatan, bu coğrafyadaki insanların öyle ya da böyle paylaştığı çağrışımlı birtakım sözler var. Duyguları en damıtılmış şekilde aktaran tabirler. İyi masalların gücü bence bu sözleri doğru yerde, doğru etkiyi yaratacak şekilde kulla...

Simla Sunay: "Bu çağda masal dinlemekte, izlemekte, okumakta bir fark var sanıyorum"Çocuk Yazını | 01.11.2018

Edebiyat tek bir parça, uç uca ekleniyor metinler benim fikrimce. Postmodernizm masalı ayrı bir yere yerleştirdi. Metinler arasılık değerli bence. Hepsi de şimdi masalların çokça anlatılması gibi. Bizi birleştirici bir gücü var. Şimdiki zamana hapsol...

Ümit Yaşar Özkan: "Masalcılar geri döndü!"Çocuk Yazını | 01.11.2018

Masalcılar geri döndü! Anlatıcılığın büyükşehirlerimizde yeniden canlanması çok güzel. “Geleneğin yeniden icadı” mı? Olsun, ne zararı var. Gelenek kendini yeniden icat ederek sürdürmez mi zaten. Masallar böyle yürümediler mi evvel zamandan günümüze. ...