Çocuğa Çocuk Bakışıyla Bakabilen Bir Edebiyat, Nesne Çocuktan, Özne ÇocuğaFatma Betül Özkan | 05.07.2020

Çocuğun yüzyıllar içinde nesne durumundan, özne durumuna geçişiyle, çocuk edebiyatı diye ayrı bir alana ihtiyaç duyulmuştur. Çocuk edebiyatının ortaya çıkışı Batı modernleşmesi ile ilişkilidir. Batı’da çocukları eğitmek için kurulan okullar ve çocuk...

Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Romanında Çocuk Üzerine Bir İncelemeNaciye Yanık | 05.07.2020

II. Meşrutiyet'in ilanıyla beraber modernleşme çoğunlukla milliyetçilik fikri çevresinde ele alınmaya başlamıştır. Yeni bir nesil oluşturma fikri oluşmuştur ve çocuk devletin kendine göre yetiştireceği bir birey ve vatandaş olma kimliğine bürünmüştür...

Osmanlı’da Çocuk Musikisi Var Mıydı?Bengisu Akkurt | 05.07.2020

Çocuk şarkıları bir tür olarak Cumhuriyet döneminde mi ortaya çıktı? Osmanlı’da yaşayan çocuklar için müzik hayatın neresindeydi? Müzikle hangi mekân ve bağlamda karşılaşır, nasıl ilişki kurarlardı? Çocuklar müzik eğitimi alır mıydı? Selma Hacıosman...

Milli Eğitimde Şiir: Büyük Resmin SöyleyemedikleriHümeyra Demirel Dinler | 05.07.2020

Türkiye’deki şiir eğitiminin bir asırlık tarihi üzerine yapılan çalışma okurlara genel bir perspektif sunmayı amaçlarken aynı zamanda araştırmaya temel olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ulus-devlet olarak kurulumu süresince yani ortalama yetmiş yıl...

Yüz Yıllık Sinema ve Çocuk BilançosuAyşe Yılmaz | 05.07.2020

Sinemanın keşfedildiği dönemde yaşamış Belçikalı pedagog Alexis Sluys’ye göre herkes sinemadan aynı derecede etkilenmez; daha çok çocuklar ve kadınlar bu etki alanından payını alır. Çocuğun ruhu vurdulu-kırdılı filmlerle beslendiğinde, onun yaptıkla...

Çocuğu Hukuk ile İnşa EtmekMeryem Çiftkaya | 05.07.2020

Hukuk sistemimizde çocuğun kişisel hakları, mülkiyet hakları, velayet hakları eğitim vb. sosyal hakları -medeni kanunda olsun, diğer kanunlarda olsun-belirlenmiştir. Fakat çocuk gerek kendini savunmak yönünden güçsüz olması gerek kendine zarar verec...

Edebi Ürünlerin Varlığı Bağlamında Çocuk Edebiyatının Psikolojik ve Bilişsel Gelişime EtkisiMeryem Ayluçtarhan | 05.07.2020

Edebiyat, hayatı yansıtan ve düzenleyen, insanlara deneyimlerini şekillendirme gücü veren bir ifade sanatıdır. Çocukların öğrendiği maddi gerçekliklerin yanında duyguları anlamak ve içsel problemlere çözüm bulmayı öğretmek onların dünyasında edebiya...

Ortaçağ Sonları ve Yeniçağ Başlarında Avrupa’da Çocuk Cadılar ve Çocuk Cadı Avı Üzerine Bir İncelemeDuygu Öksünlü | 05.07.2020

Çocuk ve gençlerin eğitimi, Antik dönemin önemli tartışma konularından biri olmasına rağmen çocukluğun ne olduğu ve çocukların kim olduğu, yetişkinlerin dünyasında bir soru işareti uyandırmamıştır. Ortaçağ’da çocukluğun ve çocuğun ne anlama geldiğini...

Türkiye’de Çeviri Çocuk EdebiyatıAslı Akbaş | 05.07.2020

Türkiye’de çocuk edebiyatının başlangıcı ve gelişimine dair çeşitli tarihlendirmeler mevcuttur. Fakat genel olarak kabul gören dönemlendirme Osmanlı döneminde her türlü yenilik ve değişimin başlangıcı olan Tanzimat döneminin çocuk edebiyatının da ba...

Soruşturmacı Çocuk Edebiyatı; Çocuk ve FelsefeEfruze Esra Alptekin | 05.07.2020

Çocuklar için felsefe bir eğitim modeli olarak kabul edilmekte, çeşitli eğitim metotları bulunmakta, bu alanda hazırlanan rehberlik işlevi gören kaynak kitaplar hızla artmaktadır. Alanın ilk kurucusu Matthew Lipman (1923-210), Columbia Üniversitesi’...

Bireysel ve Sosyal Sorunlara Karşı Yaratıcı Bir Çözüm Olarak Çocuk EdebiyatıHümeyra Demirel Dinler | 05.07.2020

Bu yazıda Margaret Gillespie ve John W. Conner’ın Çocuklar ve Gençler için Edebiyat Üzerinden Yaratıcı Gelişim (Creative Growth through Literature for Children and Adolescents) başlıklı çalışmasının okul öncesi yılları bölümünden söz edilecektir. Böl...

Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü Neyi Sunuyor?Emine Saçmalı Posos | 05.07.2020

Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü, eğitim merkezli olarak ele alınmış olup çocuk edebiyatını müstakil bir biçimde değil okuma kültürüne sağladığı/sağlayacağı işlev bağlamında inceler. Çocuk edebiyatı metinlerinde çocuğun gelişimsel ihtiyacına hangi t...

Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış ÜzerineHavva Hâle Sert | 05.07.2020

Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış her basımında, değişen toplumsal şartlara göre gözden geçirilip eklemeler yapılarak olgunlaşan bir çalışma. Bu bağlamda çocuk edebiyatı ürünlerinin yaşadığımız çağa göre sürekli olarak nasıl yeniden şekillendiğin...

Çocuk Edebiyatında Ödüllü Bir Tez: Türk Çocuk Edebiyatında EngellilikSevda Bahar Savur | 01.06.2017

Çocuk edebiyatı tanımı arkasından birçok açıklama getirmemiz gereken, sınırları keskin bir şekilde belirlenmemiş, içinde bir sürü tartışma konusu barındıran ve ne yazık ki bu tartışmaları sadece alanla ilgili olanların tartıştığı, bazılarının okuduğu...