Dosya : Korku

Dosya

Ömer Seyfettin’in “Kaşağı” ve “Ferman” Hikâyelerinde “Korkutmak”

Ömer Seyfettin Türkçe edebiyatın önemli hikâyecilerinden biri sayılır.

Dosya

Bir Terapi Yöntemi Olarak Çocuk Kitapları: Korku Dükkânı Örneği

1988 yılında Türkiye Yazarlar Birliği’nce Çocuk Edebiyatı Ödülü’ne layık görülen Korku Dükkânı, Mevlana İdris tarafından kaleme alınmıştır.

Dosya

44 Türk Peri Masalı ve Korku Hâlleri

Ignás Kúnos, 1860 Macaristan doğumlu, Türk halk edebiyatının Batı ülkelerine tanıtılmasına yardımcı olan Macar Türkologtur. 44 Türk Peri Masalı adlı eser de araştırmacının derlemelerinden oluşur.

Dosya

Kahramanlığı Tetikleyen Korku: Dedem Korkut Öyküleri

Dedem Korkut ya da daha çok bilinen ismiyle Dede Korkut kitabı hatta hikâyeleri/efsaneleri/destanları/masalları olarak birçok isimle anılmış metinler, oldukça köklü bir tarihe dair anlatılar ortaya koymalarıyla epeyce önemli görülür.

Dosya

Kıyının Ötesine Geçmek: Korkulu Bir Gün’de Korkunun Getirdikleri

Korkulu Bir Gün Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı bir dostluk hikâyesi. Ana kahraman Yalçın’ın zihninden aktarılan öykü, anne ve babasının Anadolu’ya, Tuz Gölü’nün güneyine memur olarak atanmasıyla başlıyor.

Dosya

Çocukların Korkularıyla Yüzleşmesi: Karanlıktan Korkan Çocuk

Türkçe çocuk edebiyatında “korku” unsuru çok fazla ele alınan bir konu değildir. Özellikle Batı çocuk edebiyatı ile karşılaştırdığımızda korku hikâyeleri veya masalları bizim edebiyatımızda çok fazla yer bulamamış bir türdür.

Dosya

Korku Romanı Ara Alem’de Üstkurmacanın İşlevi ve Sosyal Mesajlar

“Üç buçuk harfliler” ve bazen de ne olduklarını tam anlayamadığımız kahramanlardan oluşan Ara Âlem Üçlemesi  korku türünde bir roman olarak çıkar karşımıza.

Dosya

Masal Derleme Çalışması: Büyük Annelerden Korkuta(maya)n Masallar

“Bana bir masal anlat baba..” diye başlardı Türkiye’nin en sevilen dizilerinden biri olan Süper Baba. Modern bir şehir masalı anlatılırdı, hepimiz televizyona kilitlenirdik.

Dosya

Korkunun İmkânları: Hanzade Servi Edebiyatında Entelektüel Sınıf, Metinlerarasılık ve Oyunsuluk

Korku odaklı kurmaca eserlerinde ise iki tip anlatım ön plana çıkar. Bu iki anlatım korkmak ya da korkmamak ile ilintilidir.