Başka bir futbol mümkün mü? Tsubasa ve arkadaşlarının büyüme hikâyesiEfruze Esra Alptekin | 30.06.2021

Futbol nedir, afyon mudur, ideoloji midir, iktidar nesnesi midir, vandallık mıdır, lümpenlik midir, kültür müdür, popüler kültür müdür, değer mi aktarır şiddet mi üretir, öylesine bir uğraş mıdır, yoksa toplumun belkemiği midir? Çokça soru ile başlad...

Evrensel Bir Anlam: Ruhların “Kokusu”Efruze Esra Alptekin | 17.02.2021

            Günlük hayatımızda iletişim kurmak için sadece kelimeleri kullanmayız. Dile gelmeyen, hatta dile gelmesi talep dahi edilmeyen sembollerin de iletişim kurmamıza ve bir anlama ulaşmamıza çokça etkisi olur. Bu sembollerin bazıları sadece küç...

Soruşturmacı Çocuk Edebiyatı; Çocuk ve FelsefeEfruze Esra Alptekin | 05.07.2020

Çocuklar için felsefe bir eğitim modeli olarak kabul edilmekte, çeşitli eğitim metotları bulunmakta, bu alanda hazırlanan rehberlik işlevi gören kaynak kitaplar hızla artmaktadır. Alanın ilk kurucusu Matthew Lipman (1923-210), Columbia Üniversitesi’...

Kedi olmak nasıl bir şey: HEPİ TOPU BİR TEKİREfruze Esra Alptekin | 01.01.2019

Zihin felsefesinin önemli isimlerinden Thomas Nagel “Yarasa Olmak Nasıl bir şey” adlı çalışmasında bu sorunun ardına düşer ve yarasa olmayı asla bilemeyeceğimizi söyler. Peki kedi olmak nasıl bir şey bilebilir miyiz? Bilebilirsek bile, ortak bir bilg...

Anlatı Ormanlarında Momo ve DiğerleriEfruze Esra Alptekin | 01.11.2018

Michael Ende’nin 1973 yılında ilk kez yayımlanan eseri Momo; mitoloji, felsefe, sosyoloji, eleştirel pedagoji, hikâye anlatma sanatı gibi birçok alanla birlikte yorumlanabilir bir içeriğe sahip. Bu çalışmada birkaç yorumumu paylaşmak istiyorum. Öncel...

Anlatı Ormanlarında Bir Yolculuk: Gökçe’nin YoluEfruze Esra Alptekin | 01.04.2018

Ahmet Büke’nin editörlüğünü Semih Gümüş’ün yaptığı, Köprü Kitaplar serisinden çıkan yeni romanı Gökçe’nin Yolu ilk bakışta; Gökçe adında biyolojik yaşı on-on üç arası ama entelektüel birikimi ve sezgisel yaşı daha güçlü bir kız çocuğunun anne babasın...

44 Türk Peri Masalı ve Korku HâlleriEfruze Esra Alptekin | 01.03.2018

Ignás Kúnos, 1860 Macaristan doğumlu, Türk halk edebiyatının Batı ülkelerine tanıtılmasına yardımcı olan Macar Türkologtur. 44 Türk Peri Masalı adlı eser de araştırmacının derlemelerinden oluşur. Eserin önsözünde Kúnos, hayatların mucizevi olaylarla ...

Çocuk Edebiyatında Hangi “Öteki”?Efruze Esra Alptekin | 01.11.2017

Öteki konusunda sosyal bilimlerde ilk akla gelen isim şüphesiz Michel Foucault’tur. Foucault’un yaptığı delilik-normallik sorgulaması, okuyucuda ‘normal olanın güçlü olan tarafından belirlenen bir tanım olduğu, başka bir iktidarda ise bugün anormal ...

Duygulardan Empati, Edebiyatlardan Çocuk, Hadiselerden GöçEfruze Esra Alptekin | 01.08.2017

Tülin Kozikoğlu LeyLA FONTEN’den Öyküler serisinde La Fontaine fabllarını -yer yer metinlerarası köprü de kurarak- bir nevi yeniden yazar. Dokuz kitaplık seride dokuz farklı hayvanın “huyunu suyunu” La Fontaine’nin torununun torununun torunu 86 yaşın...