Son Yazılar

Duyuru&Haber

Mayıs 2023 Dosya Çağrısı: "Paranın ve Çalışmanın Estetiği"

“Paraya dair yazmak onu elde etmekten daha kolaydır; ve onu kazananlar, para hakkında sadece yazmayı başarabilenlere büyük destek verirler”.

Dosya

Çocuk Şiirine Mesafeli Yaklaşımlar ve Yeni Okumalar

Avrupa’da 15.yüzyılda oldukça rağbet gören nezaket kitapları (coutesy books), çocuklara yemek masasında nasıl davranılması, yetişkinlerle nasıl konuşulması gerektiği gibi toplumsal yaşam kurallarını anlatan tavsiye kitaplarıdır.

Dosya

Çok Satar Bir Metin Kanonik Midir? Tevfik Fikret’in Şermin’ine Bir Değini

Zira Şermin’in bazı edebiyat tarihi metinlerinde Haluk’un Defteri’yle birlikte anılmasının nedenlerinden biri de şairin yeni öğretim metoduyla gençlerin çocukluklarından itibaren yenilikçi biçimde yetiştirilmesi gerekliliğine dikkat çekmesidir.

Dosya

Manzum Bir Hayvan Anlatısının Postmodernist Kurulumu: La Fonten Orman Mahkemesinde

Ural, kitabında La Fontaine’in bir açığını yakalar. “Yılan Masalı” adlı masal La Fontaine’nin Masalları arasında yoktur. Şaire göre bu onun Anadolulu Ezop’tan “yürütmeyi” unuttuğu bir öyküdür.

Dosya

Coğrafyanın Sınırlarını Aşmak: Afrika Türküsü'nde Dünya Çocukları

Kırk yıllık bir hayalin gerçekleşmesi olarak nitelediği, çocukluğunda dünyayı atlaslardan tanımaya çalışmasının bir ürünü olan Dünya Çocukları Şiir Atlası’nda tüm dünya çocukları için kaleme aldığı şiirlerini bir araya getirir.

Dosya

Dilsel Öğrenim ve Hayal Dünyası Gelişiminde Çocuk Şiirinin İşlevi

Çocuklar için yazılan şiir, zorun süzgecinden geçirilmiş kolay söylencedir, sehl-i mümtenidir. Bazen toplumsal bir gerçekliğin yansıması bazen acının ve hüznün birkaç kelimenin sıcaklığına sarılmasıdır.

Dosya

Modern Hayata Açılan Renkli Bir Pencere: Çocuk Şiirine Değiniler

Ruh dünyasının derinliklerinde biçimlenen ve kelimelerle adlandırılan şiir, çocuğun hayal dünyasındaki zenginlikle birebir uyumludur.

Dosya

Oyunbaz ve Dilbaz Bir “Yamaraz”

Dağlarca, özneleştirdiği, çocukça bir afacanlık ve oyunbazlık yüklediği kelimelerin, şiire dönüşürken sınırları nasıl zorladığını, verili olanı nasıl sarstığını gösterir bize.

Dosya

Düşünmeye Başlama Aracı Olarak Şiir: Bir Felsefe Atölyesi Örneği

Buradan bireyin genetik değişikliğine vurgu yapılıp engellilik durumunun biyoloji ve tıp uzmanları tarafından belirlenen normal olmama, sağlıklı olmama durumuyla birlikte okunmasına gönderme yapılabilir.

Dosya

Çocuklar İçin Görsel Şiir Denemesi

Çocuklar İçin Görsel Şiir Denemesi. Ön Söz, İçindekiler, Dünyanın Kitabını Okumak ve Mozaik

Dosya

Bitkiler Okulu’ndan Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya Bakmak

Bu yazımda Dağlarca’nın edebî kişiliği ve çocuk şiirlerine dair yapılan çeşitli çalışmaları inceleyerek Bitkiler Okulu kitabına dair bir değerlendirme yapacağım.

Dosya

“Kutsal Mavi Çocuk” Şiirinde Beliren Rüya Temaları: Çocukluk ve Otorite

Zarifoğlu’nun imge kullanımı, soyut hâldeki ölüm kavramını anlamlandırabilmek için çıplak doğa, duyumsanan çocuksuluk ve ölüm çağrıştıran kartal gibi motiflere odaklanır.

Vitrin

Kritik

İşe Yarar Şeyler Dükkânı Yahut Bir Anlatıyı Asra Uygun Kılmak

Müşerref’in girişimini de Mevlana’yı en doğru haliyle anlamak ve aktarmakla birlikte, Mevlânâ’yı ve öğretilerini bu asra ve bu asrın tarzıyla mümkün oldukça daha az yanlış aktarmak çabası olarak da yorumlanabilir.

Kritik

Duygusal Sağaltım Aracı Olarak Endişe Ağacı: Arkadaşlık ve Hayvanlar

Yolculuğun seyrinde endişenin sağaltan dolayımlayıcıları endişe ağacı ve hayvanlarıdır. Her bir hayvana farklı bir endişe kaynağı atfedilerek öncelikle endişe duygusunun başarılı bir şekilde tanımlanması sağlanmıştır.

Kritik

Dış Gerçekliği İç Gerçeklikle Genişletmek: Mine’nin Kırmızı Topu

Oyun, kişinin kendisi ve diğer insanlar ile ilişki kurduğu evrensel bir aktivitedir. Oyunun başlamasıyla hayatımızdaki gündelik dertler ve sıkıntılar oyunun bizi sınırladığı mekân ve süre içerisinde azalır ya da kaybolur.

Kritik

Bitmeyecek Öykü’de Çağrı, Düş Gücü ve Çocuğa Tayin Edilen Misyon

Çocuk, gerçek dünyada başa çıkamadığı sorunlarını fantastik dünya/düş gücü sayesinde çözebilir hâle gelir.

Duyuru&Haber

Çocuk Kitapları: Tematik Editörlük Okulu

3-14 Ekim tarihleri arasında Çocuk Yazını ve Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği (ICBPA) işbirliğinde ve Meryem Selva İnce moderatörlüğünde online olarak Çocuk Kitapları: Tematik Editörlük Okulumuz gerçekleşti.

Dosya

Vulnus, Vitiligo veyahut Lekeli ve Diğerleri

Geçirgen sınırlar özne ile ötekinin konumlarıyla, öznenin öteki karşısında nasıl konumlandığıyla ve öznenin ötekinin (belki de egemen söylemin/öznenin) fikirlerine ne derece yakın durduğu ve önem atfettiğiyle ilgilidir.