Kritik

Kritik

Ufuk Başının Çaresine Bakar

Anlatının çekirdeğini oluşturan asıl hikâye çocuğun yolculuğuyla başlar. Bir bahar günü, ormanda gezen çocuk önce köstebek ve tilki, sonra da atla karşılaşır ve dost olurlar. Her biri farklı görünüme, huya ve zayıflıklara sahip karakterler...

Kritik

Sorumluluk Yüklenen Bir Kahraman Olarak Ayşegül’de Yerelleştirilen Bazı Unsurlar

Martine’in yazıldığı dönemde Belçika toplumunda çocuğa yaklaşımı, çocuktan beklenen beceriler, davranış kalıpları ve çocuğa verilen ödev ve sorumlulukları yansıttığı söylenebilir.

Kritik

Bir Başarı Simgesi Olarak Muhteşem Aşçı'nın “Profiterol Kulesi”

Melike Günyüz’ün Türkçeye kazandırdığı ve 2021 yılında Erdem Yayınları’ndan çıkan Kate Davies’in, Muhteşem Aşçı kitabında özgüvenin kişinin gelişimine etkisi Stefan karakteri üzerinden anlatılır. Stefan, yetenekli ve özgüvenli bir bireydir.

Kritik

Hak ve Yükümlülükler Ekseninde 2: Kuşlar Adası

Kuşlar Adası, Nuran Turan’ın kaleme aldığı, Erdem Çocuk’tan yayımlanan ve çocuk hakları etrafında kurgulanmış bir çocuk kitabıdır.

Kritik

Farklılıklar Şöleni Olarak Süper Çocuklar Serisi

Seri okurunu, “Farklılık nedir?”, “Farklılık uzaklarda mıdır yoksa öznenin içinde mi yer alır?”, “Farklılık çok sıradan ama özel de olamaz mı?” gibi soruları düşünmeye davet eder ve gerçek hayattaki farklılıklara karşı tutumunu/konumunu sorgulatır.

Kritik

Çaya Gelen Kaplan Yetişkin Okura Ne Anlatıyor?

Okuryazarlık öncesinde çocuklar, çoğunlukla İngilizce picturebook adı verilen resimli kitaplarla buluşur. Metin ve resimler birlikte bir anlatı inşa ettiği resimli kitaplara, çift anlatımlı metinler de denir.

Kritik

Bana Öyle Bakma’da Farklılığın Olağanlığı Üzerine

Tüm bu farklılıklara ek olarak Bana Öyle Bakma’da dikkat çekmek istediğim bir diğer nokta da anlatıda engelli ve çeşitli hastalıklara sahip çocuklara yer verilmesi ve bu çocukların doğru bir şekilde konumlandırılmasıdır.

Kritik

Çocuk Oyunlarında Dini Motifler: Sek Sek Örneği

Zekeriya Peygamber, ‘sokakları oynayan çocuklarla dolu’ gördü. Hafızasına kazınan bir manzarayı hatırladı: Neşeli çocuklardan oluşan çeteler, zıplayanlar, büyüklerini taklit eden çocuklar…

Kritik

Jacominus Gainsborough’un Paha Biçilemez Anları ve Küçük Bir Devriliş

“Sorun odaklı çocuk edebiyatı” bir çatı kavram olarak içine her tür sorunu alabilen geniş bir yapıya işaret eder.

Kritik

Hak ve Yükümlülükler Ekseninde: Küçük Adımlar  

Son yıllarda çocuk hakları alanındaki gelişmeler, özellikle çocuk edebiyatı aracılığıyla, çocukluğun nasıl inşa edildiği ve anlatıldığı meseleleri bağlamında literatüre önemli katkılar sunuyor.