Kritik

Kritik

Merakın Cazibesi: Seksen Günde Devri Âlem

“Merak” unsurunun bir edebî türün çıkış noktalarından biri olması, metinlerin ilerleyişindeki dikkat çekici ana etken olması ve okurun üzerinde kurduğu hâkimiyet onun ne kadar önemli bir temel yapı taşı olduğunu göstermektedir.

Kritik

Çocuklara ve Gençlere Açılan Yeni Bir Kapı: Wattpad

Türkiye’de ve dünyada okuma oranı hızla artmakta iken insanlar edebiyata ulaşmanın farklı yollarını aramaktadırlar.

Kritik

Hanımlara Mahsus Gazete’de “Çocuk” Meselesi

Geleneksel temeller üzerine kurulu Osmanlı Devleti'nin Tanzimat'la başlayan modernleşme sürecinde yaşadığı değişimler ve modernleşme arzusu, sadece siyasi yapıda değil, toplumun yeniden yapılanmasında da belirleyici bir etken olmuştur.

Kritik

Dünyadan Biraz Uzak, “Bize” Çok Yakın Bir Hikâye: Küçük Gece Kedisi

Sonja Danowski, Küçük Gece Kedisi adlı hikâyesi ile okuyucuya merhamet, hayvan-insan ilişkisi ve tüketim konuları üzerinde düşündürür. Hikâyeyi, Sonja Danowski’nin kaleminden okurken, aynı zamanda fırçasından âdeta izleriz.

Kritik

Hakikat Sonrası Kırmızı Başlıklı Kız Anlatıları

Grimm Masalları’nın derlediği masalların biri olan “Kırmızı Başlıklı Kız” Vladimir Propp’un masalın biçimsel özelliklerini ve yapısal işleyişini olağanüstü masalların çeşitli versiyonlarında benzeşen ve tekrar eden morfolojik özelliklerinden hareketl

Kritik

Bir Başka Karnaval: Nâzım Hikmet’in Sarayda’sı

Nâzım Hikmet’in Masallar ve Hikâyeler olarak derlenmiş dört kitaptan oluşan serisinin dışında, bunların içinde yer alan bazı metinlerinin tekli ya da gruplar hâlinde çocuk kitabı olarak yayınlandıkları bilinir.

Kritik

Kurmaca Gibi Yaşanmış Gerçek Bir Çocukluk: İlk Romanım

Çeviri metinleri, radyo programları ve sinema yazılarıyla tanınan Sevin Okyay’ın ilk çocuk kitabı İlk Romanım, on yaşındaki Sevin karakterinin her gün bir parça yazdığı “özel bir defter” olarak kurgulanır.

Kritik

Ağaç Diken Adam’ın Yeşerttikleri

Jean Giono, özellikle ilk dönem verdiği eserlerinde tabiatı çokça dert edinmiş ve bunun üzerine nice eserler kaleme almış bir yazardır.

Kritik

Başka Bir Anne’de Normların Dışında Bir Kadın Örneği

Başka Bir Anne, pek çok kişinin belirli yaş dönemlerinde yaşadığı bir sorunu çocuklar için tartışmaya açıyor: Aileyi beğenmeme, onlardan utanma.

Kritik

Bir Genç Kızın Gizli Defteri’nde Birer Hayat Dersine Dönüşen Küçük Mutsuzluklar

Bir Genç Kızın Gizli Defteri Serra Noyan’ın ilk gençlik yıllarındaki duygu dünyasına ayna tutuyor.